Navigacija

Mogućnosti plaćanja
Transakcije autorizira WebPay: Visa, Maestro, MasterCard, Diners, American Express
 

Osnovni podaci o osiguratelju


Osiguratelj: Triglav osiguranje d.d.
Sjedište društva: Ulica Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb
Kontakt: Tel.: +385 1 5632 777; Fax: +385 1 5632 799
Web: www.triglav-osiguranje.hr
E-mail: polica@triglav-osiguranje.hr
Trgovački sud u Zagrebu: MBS: 040033293
Državni zavod za statistiku: MB: 0253359
Podružnice:

 NAZIV POSLOVNE JEDINICE   ADRESA   TEL.    FAX  
 Podružnica Rijeka  
 rijeka@triglav-osiguranje.hr 
 Erazma Barčića 3  
 HR-51000 Rijeka 
 +385 51/35 83 33  +385 51/33 69 35
 Podružnica Zadar  
 zadar@triglav-osiguranje.hr 
 Obala kneza Branimira 9  
 HR-23000 Zadar 
 +385 23/24 41 77  +385 23/24 41 79
 Podružnica Pula  
 pula@triglav-osiguranje.hr 
 Šijanska 1A  
 HR-52100 Pula 
 +385 52/52 64 02  +385 52/21 17 52
 Podružnica Split  
 split@triglav-osiguranje.hr 
 114. brigade 8  
 HR-21000 Split Pula 
 +385 21/31 43 33  +385 21/31 43 36
 Podružnica Čakovec  
 cakovec@triglav-osiguranje.hr 
 Žrtava fašizma 1  
 HR-40000 Čakovec 
 +385 40/63 06 00  +385 40/63 06 02
 Podružnica Koprivnica  
 koprivnica@triglav-osiguranje.hr 
 Taraščice 20  
 HR-48000 Koprivnica 
 +385 48/25 05 00  +385 48/25 05 05
 Podružnica Osijek  
 osijek@triglav-osiguranje.hr 
 Trg Lava Mirskog 3  
 HR-31000 Osijek 
 +385 31/25 12 30  +385 31/25 12 33
 Podružnica Varaždin  
 varazdin@triglav-osiguranje.hr 
 Alojzija Stepinca 7  
 HR-42000 Varaždin 
 +385 42/21 18 33  +385 42/21 19 33
 Podružnica Zagreb  
 zagreb@triglav-osiguranje.hr 
 Antuna Heinza 4  
 HR-10000 Zagreb 
 +385 1/56 32 950  +385 1/56 32 959

Temeljni kapital: 209.655.600,00 Kn
OIB: 29743547503
BANKA: Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR1324020061100642595
SWIFT: ESBCHR22
BANKA: Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR1024020061100121953 (premija u kunama)
SWIFT: ESBCHR22
BANKA: Societe Generale-Splitska Banka d.d.
IBAN: HR6623300031100206853 (devizni račun)
SWIFT: SOGEHR22
Uprava društva: PREDSJEDNIK UPRAVE: Marin Matijaca,
ČLAN UPRAVE: Bernhard Melischnig,
PROKURIST: Vladimir-Mišo Čeplak,
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: David Benedek
Žiro račun za neživotno osiguranje: 2402006-1100121953
Žiro račun za mješovita životna osiguranja: HR6023600001101444087
Žiro račun investicijska životna osiguranja: HR2323600001300057006
Nadzor nad društvom za osiguranje: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, 10000 Zagreb

Ovim potvrđujem prihvat značenja Informacija ugovaratelju osiguranja, uvjeta koji se odnose na odabranu vrstu osiguranja i ostalih podataka o Triglav osiguranju, dioničkom društvu za osiguranje, prije sklapanja ugovora o osiguranju.

Suglasan/suglasna sam da Triglav osiguranje d.d. prikuplja i obrađuje moje osobne podatke u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju, te ih obrađuje u marketinške svrhe. Suglasan/suglasna sam da se osobni podaci obrađuju i dostavljaju nadležnim državnim tijelima sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Suglasan/suglasna sam da Triglav osiguranje d.d. od mene osobno i od trećih osoba, kao što su liječnici, sudovi, druga nadzorna i regulatorna državna tijela, pravne osobe, drugi osiguratelji i sl., prikupi podatke vezane uz ugovor o osiguranju, a koji su neophodno potrebni za procjenu osnovanosti, visine i ispunjavanja potraživanja koja proizlaze iz ugovora o osiguranju.

Ovime razrješavam treće osobe obveze čuvanja poslovne tajne u odnosu na naprijed navedene podatke neophodne za provedbu prava i obveza iz ugovora o osiguranju.

Triglav osiguranje d.d. se obvezuje čuvati osobne podatke kao profesionalnu tajnu.

Sukladno odredbi članka 927. Zakona o obveznim odnosima ugovorni odnos po ovom ugovoru o osiguranju (polici) nastaje uplatom premije osiguranja u cijelosti.

Informacije ugovaratelju osiguranja – putno zdravstveno osiguranje
Informacije ugovaratelju osiguranja – turističko osiguranje
Informacije ugovaratelju osiguranja – Produljenje AO
Informacije ugovaratelju osiguranja – osiguranje plovila

Uvjeti koji se primjenjuju na odabranu vrstu osiguranja i Polica osiguranja čine sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju.

Poznato mi je i prihvaćam da od ovog ugovora o osiguranju u elektroničkom obliku mogu odustati isključivo temeljem pismenog zahtjeva upućenog na Triglav osiguranje d.d. u roku ne kasnijem od početka ugovora o osiguranju navedenog na elektronski izdanoj polici.

Prelaskom na sljedeći korak prihvaćate gore navedeno.